Изображения на Кръстове

Кръстът е един от най-често срещаните Християнски символи. Изображения на Кръстове се наблюдават върху древни Артефакти, като накити, монети, пръстени и пр.


Източен Кръст на Православието

Кръстът на изображението е Кръст на Разпятието, използван в Източното Православие. Християнски символ на Православната църква в източното Средиземноморие, Източна Европа и Русия.

В Кръста се съдържа Христограмма IC XC и се състои от четири букви, представляващи буквено съкращение от първата и последната буква на всяка от думите на гръцки: Иисус Христос “IHCOYC XPICTOC“, което е транслитерация на сигма към C(сърповидна сигма), използвана в старогръцкия език.

В ръкописния гръцки през елинистичния период (4-ти и 3-ти век пр. н. е.), епиграфски формата на буквата Сигма е опростена в С-подобна форма. Тя става универсален образец на Сигма през късната античност и Средновековието. Известна е, като Сърповидна Сигма. Тя е широко използвана в религиозните и църковни писания, и днес намира приложение в съвременни печатни издания на класически гръцки текстове. Тази Сърповидна Сигма намира отражение в Кирилицата, като буквата „C“, която е извлечена от гръцката Сърповидна Сигма – С.

Наклонената напречница в долната част на Кръста символизира поставка за крака. Наклонът напомня за „кръстната смърт“ или жертва на апостол Андрей Първозвани, разпространил християнската вяра в Русия. Исторически да нас не са достигнали сведения за това. Историческите факти сочат, че Св. Андрей Първозвани е проповядал Писанието във Византия и Патра.

1. Латински Кръст

Латински Кръст

Християнски символ представляващ Разпятието на Иисус Христос. Изображения на Латински Кръст са намерени в катакомбите Роман в началото на III век.

2. Кръст на Св. Андрей Първозвани

Св. Андрей Първозвани е един от дванадесетте Апостоли. Той умира мъченически разпнат на Кръст наподобяващ буквата X.


Кръстната смърт на Св. Апостол Андрей Първозвани


Άγιος Ανδρέας ο Απόστολος ο Πρωτόκλητος


Св. Андрей Първозвани, Андрей Румбльов 1408 пр. Хр.

Според легендата Андрей Първозвани бил куц – единият му крак бил по-къс. Поради тази причина, когато го разпвали на кръста, дъсчицата за приковаване на стъпалата му била положена не хоризонтално, а наклонена според различната дължина на нозете му. До нас не са достигнали доказателства за тази легенда, изображенията на Св. Андрей Първозвани, които са достигнали до нас ни го представят с равни нозе, а иконописните изображения на кръстната Му смърт са подобни на изображението по-горе. Факт, който отрича легендата изцяло. Наблюдението на действията на Св. Андрей може да се основава само на Апокрифни Евангелия, Деяния и мъченичество Му.

3. Тау Кръст

Тау е транслитерация на гр. буква Τ τ (ταυ), която е подобна на Финикийското писмо буква   Τάου.

Кръст Тау се използва в много култури. Кръст Тау е алюзия на Кръст на Разпятието. Древните египтяни са използвали символът „Т“ за означаване на плодородието и живота.

Тау е последната буква от азбуката иврит, с Тау Кръст е означаван края на света, но и служи като знак на Каин, знак за спасението на Израел, който стои на прага на израелтяни за да защити домовете им.

4. Гръцки Кръст

 

Гръцки Кръст на Православието с четири еднакво дълги рамена. В националното знаме на Гърция, този кръст, с бял цвят на син фон се появява за първи път през 1820 г. и е символ на борбата срещу турците.

5. Келтски Кръст

Този кръст се появява в Ирландия преди VIII в. и вероятно произхожда от „Χι ­Ρο Кръст“. Келтския Кръст често е украсяван с резбовани фигури, животни и Библейски сцени. Смята се, че кръгът е символ на Единството на четирите елемента Слънце, Въздух, Земя и Вода.


Durrow High Cross

Този прекрасен Келтски кръст датира от 8 в., графство Оффали, Ирландия и изобразява Христос Вседържител, съпроводен от Ангели и Божият Агнец, с допълнителни Библейски сцени на Св. Пророк Даниил  и лъвовете*, Цар Давид арфист, Авраам и Исаак, и една сцена, която изглежда изобразява Светата Троица с Божието слово. В допълнение, има четири Селтик възела и четири спираловидни…, вероятно символ на четирите Евангелия. Durrow манастир е основан през 6 век от Св. Колумба, един от патроните на Ирландия.

6. Χι ­ Ρο Кръст

Този Кръст представлява ранно-християнски символ и съдържа първите две букви от името на Христос на гр. Χριστός, а именно Χ и Ρ. 

7. Ankh

Древен египетски символ на Живота.  В този кръст се обединяват два символа — Кръст, като символ на живота, и кръг, като символ на вечността; заедно те символизират безсмъртието.

Този кръст също така символизира и единението на женското божество — Изида и мъжкото божество — Озирис, т.е. съюза на земното и небесното. В Йероглифното писмо с този знак се бележи „живот“. Египтяните рисували Анх върху амулетите си, за да удължат земния си живот; с този амулет били погребвани, за да са сигурни, че ги чака живот в отвъдния свят.

8. Свастика

От древността свастиката е символизирала късмета. Самата дума произхожда от санскритската дума „благоденствие“. Този кръст, завъртян както по часовниковата стрелка, така и обратно на нея, може да се открие върху тъкани от племето Навахо, върху гръцка керамика, критски монети, римски мозайки, върху предмети, открити при разкопките на Троя, върху стените на индуски храмове и в много други култури от най-различни времена. Често това е символ на движението на слънцето по небесата, превръщащо нощта в ден — и оттук един по-широко тълкуван символ на плодородието и възраждането на живота.

Краищата на кръста се интерпретират като символи на вятъра, дъжда, огъня и мълнията. В Япония това е символът на дълъг живот и процъфтяване.

Ранните християни изобразявали свастиката върху гробовете като замаскирана форма на по-ортодоксалния кръст, а в средните векове го рисували върху витражи, за да запълнят празното място отдолу (fill the foot), откъдето идва и неговото английско название — fylfot.

В хералдиката свастиката е известна с името „кръст крампоне“, от crampon — „желязна примка“.

9. Патриархален Кръст


Патриархален Кръст 

Християнски символ използван в Източноправославната Църква. Представлява всички Православни Християнски архиепископи и Патриарси.


Михаил VII, Follis, клас Н, 1071-1078
IC XC в областта
Бюст на Христос облицовки, носи ореола Сruciger, мантия и colobium, притежава книгата на Евангелието и в двете ръце. Патриаршески кръст с хапче и две топчета на всеки крайник, цветен орнамент на двете страни.

Сruciger от лат. „кръстосано като кълбо“ представлява това, което ние наричаме „ореол“ и е Християнски символ на Власт използван през Средновековието.

Colobium от лат. „туника“. Colobium е бяла туника без ръкави носена от Царе и Монарси.

10. Кръст Корона

Cross Patee

Символ използван в Хералдиката. Кръст Корона е изобразяван върху короните носени от Монарси и често е украсяван със скъпоценни камъни.

11. Кръст Патерица

Символ използван в хералдиката. Кръстът се състои от четири Тау Кръста. Един от Християнските символи на Католическата Църква.

12. Moline Кръст

Moline е на старофренски за завод, на желязна скоба на горната част на воденичен камък. 

13. Руски Кръст

Руският Кръст е известен и като Източен Кръст на Православието.

14. Малтийски Кръст

Малтийският Кръст е тесен към центъра и с отстъп в краищата си, които взети заедно представлят осем върха.

В Асирия, този кръст символизира трите велики богове Ану, Бел, Да.

15. Crosslet Кръст

Crosslet Кръст

Хералдически кръст състоящ се от четири Латински Кръста разположени под прав ъгъл един към друг, върховете им сочат север, юг, изток и запад.


Крал Offa „Кръст Crosslet“. Сребърна ковано Саксонско Пени . Сребро, 1.13 грама; 17.48 mm. Около 780? – 792 пр. Хр.

17. Кръст Botony

Кръст Botony обикновено е с четири еднакво дълги рамена. Той често е изобразяван върху различни старинни накити и монети.


Италия, Карло Емануеле I (Шарл Емануел I), 1580-1630
Quarto di Soldo + Мед, 1,0 грама, 14.4 mm. Лице: „С Е“ с корона по-горе. Обратно: Кръст bottony (кръстът на Св. Морис).

18. Кръст Голгота

19. Йерусалим Кръст с Кръст Патерица в средата

Големия кръст символизира Христос, а четирите малки – четиримата Евангелисти, които разпространяват Учението из четирите краища на света.

Символната аплификация е не просто художествена измислица, а е резултат от факти, събития и библейски сцени. Християнските символи включват в съдържанието си състав на митични и на действителни исторически събития, поради което те не биха могли да се критикуват, а да се възприемат такива каквито са с цялата си мистичност и канонизация на Иконописния канон.

_______________
*Св. Пророк Даниил  и лъвовете

Даниел и лъвовете 
Фреска от катакомбата „Saints Marcellinus and Peter“ в Рим

Даниил 6:16-24

16. Тогава царят заповяда и доведоха Даниил и го хвърлиха в рова на лъвовете. А царят проговори и каза на Даниил: Твоят Бог, на когото ти служиш непрестанно, Той нека те спаси!
17. И донесоха един камък и го поставиха на отвора на рова; и царят го запечата с печата си и с печата на големците си, за да не се промени намерението за Даниил.
18. Тогава царят отиде в двореца си и пренощува постейки, не поиска да донесат пред него забавления и сънят побягна от него.

19. После царят стана много рано сутринта и побърза да отиде при рова на лъвовете.
20. И когато се приближи до рова, извика с плачевен глас към Даниил. Царят проговори и каза на Даниил: Данииле, служителю на живия Бог, твоят Бог, на когото служиш непрестанно, можа ли да те спаси от лъвовете?

21. Тогава Даниил проговори на царя: Царю, да си жив до века!

22. Моят Бог изпрати Ангела Си и затвори устата на лъвовете и те не ме повредиха, защото се намерих невинен пред Него; също и пред теб, царю, не съм извършил никакво престъпление.
23. Тогава царят много се зарадва и заповяда да извадят Даниил от рова. И Даниил беше изваден от рова и на него не се намери никаква повреда, защото се беше доверил на своя Бог.
24. И царят заповяда и доведоха онези мъже, които бяха издали Даниил, и хвърлиха тях, децата им и жените им в рова на лъвовете; и още преди да стигнат до дъното на рова, лъвовете ги сграбчиха и строшиха всичките им кости.

Точки 3, 7 и 8 са из материали в чуждестранния печат

Автор: Соня Пехлова

Advertisements