ΟδυσσΎ?ς Ελύτης (1911-1996)

Всичко взе лятото
дивите ти коси от вълнение
срещата ни и един час.
Всичко взе лятото
черните ти очи, кърпата,
църквата с кандилото.
Всичко взе лятото
и нас двамата ръка за ръка.

Всичко взе лятото
с половин дума угасена
лодката пукната
С пяна и водорасли
всичко взе отива нататък
с клетвите, които трептяха във въздуха
Всичко взе лятото
и нас двамата ръка за ръка.

Одисеас Елитис, „ΟΛΑ ΤΑ ΠΗΡΕ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ“
Из „1972 Τα Ρω του ‘Ερωτα“

превод от гръцки: Соня Пехльова
Електронна публикация на 20 Май 2007 г.

––-
Закон за авторското право и сродните му права

Авторско право върху преводи и преработки

Чл. 9. Авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Това не лишава други лица от правото да правят самостоятелно свой превод или своя преработка на същото произведение.

Advertisements