Вместо Въведение

Не правите разлика между Божествената Любов, /за която аз казвам, че е „друго“ без да я поставям в определеност/ и Земната любов – Eротас – Έρωτας (ο) /в митологията Ерос/, което означава сексуален, като чувствена наслада за тялото и води със себе си – Омразата.

Агапи /Aγάπη, η /, също е Любов, но като състояние на Духа единосъщен/ομοοούσιος/ с Бога /Отца/.
Купидон на лат. Cupido е Бог на Еротас, а еротас е дума за земната любов.

Eротас – Έρωτας (ο), е по скоро дума за земната, чувствена, сексуална любов, обич. Именно думата еротичен [еротикос] – ερωτικός, има един и същ корен с думата еротас. Еротоманис – ερωτομανής, означава сексуален и произлиза от еротас.

Бог Ерос в Гръцката митология символизира любов, страст и секс. Неговото Име е корен на думите еротас и еротикос.

С. Пехльова

Χάος - Γαιά - Έρως

Χάος, η Γαιά και οΈρως

Етимология на думите Агапи, Еротас, Телима и изброяването им в гръцката гематрия

Гематрия* е древен метод за тълкуване на религиозните писания. В Еврейският език се употребяват букви, които символизират числа. Тези букви или писма в азбуката съответстват на определени числови стойности, и те съставляват Еврейската гематрия. Тази гематрия е основа на Гръцката геометрия.
Употребявайки числените стойности принадлежащи на буквите от гръцката `алфавито, то бихме могли да тълкуваме или интерпретираме значението, смисъла на думата, както и да ги конструираме в различна дума или стих. Порядъка съответстващ на числената стойност на дадена буква не следва нито азбучен, нито хронологичен ред – (Хм, ами в такъв случай не е никакъв порядък). Така например единадесетата буква от гръцката азбука – ламда съотвествува на числен знак 30, λάμδα = 30.

Какво е Агапи? И какво е Еротас?

Eротас – Έρωτας (ο) е по скоро дума за земната, чувствена, сексуална любов, обич. Именно думата еротичен [еротикос] – ερωτικός, има един и същ корен с думата еротас. Еротоманис – ερωτομανής – означава сексуален и произлиза от еротас.
Бог Ерос** в Гръцката митология символизира любов, страст и секс. Неговото Име е корен на думите еротас, и еротикос.

Агапи е Любов! В цифри тя е равна на числото 93!

Но то не е числото на Еротас, което според гръцката гематрия е равно на 1406.

ε΄=5
ρ΄=100
ω΄=800
τ΄=300
α΄=1
σ΄=200

5 + 100 + 800 + 300 + 1+ 200 = 1406

Какво символизира думата Агапи?

Любовта е състояние на Духа, но то не се отнася до Еротас, която е дума за земната любов, обич.
Агапи – Божествената Любов е състояние на Духа.
Aγάπη, η – Любов

α΄ = 1[άλφα]
γ΄= 3 [γάμμα]
ά = 1[άλφα]
π΄= 80 [πι]
η΄= 8 [ήτα]

1 + 3 + 1 + 80 + 8 = 93
Сборът на числовите стойности на буквите е равен на числото 93.
Телима е гръцка дума и означава Воля, Закон. В цифри тя е равна на числото 93!

В цифри според гръцката гематрия е равна на 93 и думата Агапи – Любов!
Θέλημα – Воля, Закон

θ΄ [θήτα] = 9
ε΄ [έψιλον] = 5
λ΄ [λάμδα] = 30
η΄ [ήτα] = 8
μ΄ [μι] = 40
α΄ [άλφα] =1

9 + 5 + 30 + 8 + 40 +1 = 93

___________________________________
**Έρως
Автор: Соня Пехльова

Advertisements