Стени

Без благоразумие, без съжаление, без срам
големи и високи наоколо ми построиха стени.

И стоя и се отчайвам сега тук.
Друго не възнамерявам: умът ми разяжда тази съдба

защото много неща навън да върша имах.
И когато построиха стени, как да внимавам!

Но не чух никога трясък и зидарски звук.
Неусетно ме затвориха от света навън.

Константинос Кавафис, Из „Τείχη“
превод от гръцки: Соня Пехльова
Електронна публикация на 13 Май 2007 г.

––-
Закон за авторското право и сродните му права

Авторско право върху преводи и преработки

Чл. 9. Авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Това не лишава други лица от правото да правят самостоятелно свой превод или своя преработка на същото произведение.

Advertisements