Душата ми е повей снежен,
а земното й тяло леденее.
Една сълза се спуща безметежно.
Ш-ттт! Тихо!
Бездната под ней е.

събота, 24 Септември 2005 г.

Snowflakes by Photographer Andrew Osokin
Snowflakes by Photographer Andrew Osokin

Advertisements