В един късометражен филм ми даде роля,
а в него имаше безброй лица.
Тъй непознати и не срещах свои,
в просъница до другите вървях.

В един късометражен филм ми даде роля,
а в него все безизразни лица.
В очите им не срещах своите,
тъй Тих- о-о-о,
а съня не смеех да смутя.


вторник, 27 Септември 2005 г.

Advertisements