Градът

Каза „Ще отида на друга земя, ще отида на друго море.
Един друг град ще се намери по-добър от този.
Всяко мое усилие е една написана присъда
и сърцето ми е – като мъртвец – погребано.
Умът ми докога в изтощение ще живее.
Където погледът ми се връща, където и ако видя
черни развалини на живота си виждам тук,
където толкова години прекарах и загубих.“
Нови места не ще намериш, не ще намериш други морета.
Градът ще те съпровожда. По пътищата същи
ще се въртиш. И в същите квартали ще остарееш
и в същите къщи ще побелееш.
Винаги в този град ще стигаш. За друг – не се надявай –
няма кораб за теб, няма улица.
Така както животът ти е опустошен тук
в тази малка черупка, с всички разрушения на земята.

Константинос Кавафис, Из „H Πόλις“
превод от гръцки: Соня Пехльова
Електронна публикация на 19 Април 2007 г.

––-
Закон за авторското право и сродните му права

Авторско право върху преводи и преработки Чл. 9. Авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Това не лишава други лица от правото да правят самостоятелно свой превод или своя преработка на същото произведение.

Advertisements