„Хем проклета, хем хубава“

На…

Хем проклета е, хем е и хубава,
както ти я харесваш, уви,
нито с кротост, нито с учудване
само с поглед те пепели…

Хем проклета е, хем е и хубава,
и трещи, и гърми,
уж, блудна, а гледа те влюбено
и във тебе разпалва искри.

сряда, 21 Март 2007 г.

Advertisements