„И как ще се завърнеш Никъде?
Я сподели, че с теб да тръгна,
за да открия слънце в мрака,
надвиснал над солените ми дни…“

Из реплика на Теди

За моето ли, Никъде ме питаш?!
и откъде довя те вятър,
и откъде животът ни различен
ни срещна с тебе?
За моето ли, Никъде ме питаш?!
а твоето нищожи и сега
от Нищото създадени обричаме
душите си на вечността.

сряда, 03 Януари 2007 г.

Advertisements