Ще се загърна с хиляди копнежи,
които младостта ни ще погуби.
Ще се загърна в теб, о, непознати
познанството ни днешно е красиво
то води в неутъпкани пътеки,
които с теб ще извървиме.
Познанството ни днешно е красиво,
защото носи неизвестност и разтуха,
защото е безгрижно и звънливо,
и ни омайва с гласове нечути.
Ще се загърна, може за последно,
без да очаквам нежност и милувки
и тъй все още неотгърната
ще се загърна в неизвестност и разтуха.

четвъртък, 16 Ноември 2006 г.

Advertisements