Самотен съм и в този ден
ей тъй на никому ненужен,
все тъй ядосан, разгневен,
а може би и малко тъжен.
И ето в моя монолог
не се намесва никой,
и ето в тоя ад жесток
лишен дори от диалог
ме изостави – Боже.
Обхождам го от край до край,
тъй тесен ми изглежда
угрижен и зашеметен
и с грехове ужасно тежки,

самотен съм и в този ден


сряда, 18 Октомври 2006 г.

Advertisements