Инат  съм,
а неинатлив не струвам.
И питам се: Защо да Ви робувам?,
от малодушие в поанти да римувам
и да подреждам всеки камънак.
И питам се: Защо да Ви робувам?
И питам се: Защо не Ви препъвам
във всеки срещнат храсталак?!
Неинатлив почти не струвам.
Ядосан, гневен, отегчен,
е по-добре да се бунтувам,
но никога разубеден.

неделя, 15 Октомври 2006 г.

Advertisements