В очите ми се вгледа и сега
във черното им – дявола поглежда.
Човеколюбие, а колко струва то
до любовта – омраза се нарежда.
Мръсница! – се процежда из уста,
а то живота мръсен те разлюбил.
Пиянството и ревността
от теб направили са
старец слабоумен.

Соня
петък, 06 Октомври 2006 г.

Advertisements