Долавям “не” в големите ти очи,
там, където изпод безлунна нощ,
тъмна и гъста като мастило
докосвам устните ти.
Долавям “не”
олюлявам се, усмихвам се
долавям “не”,
а душите ни са се слели в едно.
Любовници ли?!

Соня
неделя, 27 Август 2006 г.

Advertisements