Към първата минута се завръщам,
открехната врата на чувствата,
ще зеят в нея разгорели страстите,
а есенния дъжд ще ги угасва.
Листата капят, а небето е подпухнало,
тъй кърваво набъбнал е зародиша,
ще се роди разкъсал в мен утробата
и погледите ни отново ще се срещнат.
Към първата минута се завръщам,
открехната врата на чувствата,
душите ни се сливат ала късно е,
из пепелта им грешни ли възкръсваме?

Соня
четвъртък, 21 Септември 2006 г.

Edouard Louis Dubufe
Adam og Eva i Paradis

Advertisements