Само някой да почука
с долепено до вратата ухо,
само някой да почука
с долепена длан.
Усещам мириса на карамфили
– устните ти върху тях.
Откъсвам цветовете
по отвесна стена,
водоравно

само някой да почука …

вторник, 25 Юли 2006 г.

Advertisements