Тръгни към дома
ще стана рано,
ще открехна вратата,
иззад спуснатите завеси
ще скрия всички онези болки,
ще откъсна ябълкови клони
свежите им цветове
ще изпълнят стаята.
Приготвих кафе
вещите ти оставих непокътнати.
Гримирах лицето си.
След толкова години
дали си се променил?

четвъртък, 20 Юли 2006 г.

Advertisements