“Като снежна вода… Нито сняг, нито вода.”

Като снежна вода е това …
нито сняг, ни вода помежду ни
и стоим далечни, и пак
ни заливат неизречени думи.
Като снежна вода е това,
но какво е, любими, не зная.
Де да можех да разбера!,
а се лутам във кръг и гадая.
Де да можех, тъй да валя,
извалял би простора се снежен,
а и после от тази вода,
ще покълнат още копнежи,
ще покълнат невръстни мечти,
и със тях пролетта ще ни срещне,
като две гургулици сами,

а водата от нас се оцежда.

С. Пехльова
петък, 12 Януари 2007 г.

Advertisements